Thomas Pelz Rygg & Ledklinik AB

MDT   McKENZIEMETODEN

Böcker för  patienten, som ett stöd för  egenbehandling och enkla förklaringar till smärtan

Grundare på 60-talet: Robin McKenzie, en av världens genom alla tider mest välrenommerade sjukgymnaster. Världsomspännande nätverk av utbildningar och väldokumenterade metoder för undersökning och behandling av fr a rygg/nackbesvär, men på senare år även använt för extremitetsleder.

 

Jag anser att  metoden har en överlägsen pedagogik, som utan vidare jämförelse bäst sätter patienten i centrum för behandlingen. Även undersökningsmetodiken finner jag bättre än det jag provat tidigare. dock kompletterar jag med andra metoder i såväl undersökning som behandling, då behov finns för detta. Det har visat sig att mer kroniska tillstånd ofta fordrar

mer kombinationsbehandling, men det hindrar inte att flera av de pedagogiska grundbegreppen ifrån MDT kan finnas med.

 

MDT arbetar diagnostiskt och även behandlingsmässigt med något, som kallas repeterade rörelser. Ex v kan husläkaren be dig böja ryggen åt olika håll En gång. Inom MDT gör man detta men följer upp med 10,20,30 repetitioner, för att tydligare följa vad patienter upplever, samt hur funktionen ses påverkad.

R McKenzie utarbetade även specialövningar, som har effekt på smärttillstånd i rygg och nacke utstrålande till arm och ben  pga buktande disk. Även dessa utförs, främst av patienten, men

kan vid behov förstärkas genom terapeutens händer osv

Det är en basal grunduppfattning, hos MDT liksom OMI; att

Symtomatisk diskbuktning (ja, det finns asymtomatisk dito, vilket lett till missuppfattningar..) är en vanlig orsak till ovanstående nämnda smärttillstånd. För att inte i onödan fastna i "akademiskt käbbel" om vem som har mest rätt ang. orsakerna till de vanliga rygg o nacksmärtorna , så ansluter sig förstås MDT också till att: ingen har presenterat en fullgod bevisning på detaljkunskap om rygg och nackbesvärens bakgrund i medicinska detaljer, utan man har på ett anser jag smart sätt

via McKenzie o andra inom systemet arbetat med diagnoser som kan ses mer beskrivande, utan hänvisning till anatomisk struktur. De tre grunddiagnoserna 1.Posturalt syndrom

2. Dysfunktion 3. Derangement  ligger till grund för vidare bedömning av såväl rygg,nack, som perifera ledtillstånd.

 

 

En vanlig missuppfattning om McKenziebehandlingen är att den uteslutande handlar om att böja sig bakåt. Ingen rörelseriktning är utesluten, då det gäller att behandla och guida patienten till mindre smärta och ökad funktion.

Min erfarenhet av systemet DMT som jag använt sedan 1991

(examen -95) är mycket god, fr a för akuta (<8v) patienter.

Det kommer upprepade bevis för att just pedagogiken fastnar

väl och patienternas motivation är hög att fs använda metoden.

 

För vidare info angående metoden markera länken nedan och klistra in i
Google sökruta.

McKenzie.se