Thomas Pelz Rygg & Ledklinik AB

Manuell terapi

jag kommer nog behöva lite manuell terapi efter att ha sovit i den här sängen..

Under denna rubrik ryms ett stort antal metoder, system för diagnos och behandling. Dessa har en hel del gemensamt, men även en del som skiljer dem åt. Till de mest kända  räknas Chiropraktik, Naprapati och för sjukgymnaster OMT,OMI,MDT osv. Jag har examen i några av dessa och har gått kurser i flera av de andra. Det system jag helst framhåller som mest effektivt är MDT (Mckenziemetodiken) som mer än de andra sätter patienten i centrum, med fr a effektiva egenbehandlingsprogram

som ofta gör patienten oberoende av passiv behandling.

 

De andra systemen ställer större krav på behandlaren än på patienten, vilket rimmar lite illa med de krav på eget ansvar för

sin hälsa, som inom medicinska kretsar idag alltmer verkar bli accepterade.

 

Jag skall gärna erkänna, att jag inte hundraprocentigt "lever som jag lär"... Dvs jag och patienterna uppskattar mycket de manuella behandlingsmetoder jag även använder.

 

De mjuka osteopatiska tekniker, som jag fick lära mig av prof.

L Hartman 96-98 har jag o patienterna haft mycket glädje av.

Manipulation ("justering,upplåsning"..av led) använder jag också,  med tydliga regler enl. OMI o MDT, vilket gör det

säkert för patienten.