Thomas Pelz Rygg & Ledklinik AB

AKUPUNKTUR  TCM och västerländsk

Moses o Isa säger att Akupunktur är bra för avslappning och fungerar väl mot smärta och sömnproblem bl a

Min erfarenhet av akupunktur sträcker sig över 33 år av praktisk behandling. Det ser fortfarande ut som om t o m vissa läkare svävar i okunskap om hur, varför och fr a ATT det fungerar...

Jag lär inte råda bot på denna brist av insikt, kunskap,intresse på denna hemsida, utan nöjer mig med att ge mer allmän info.

I den västerländska världen har vi accepterat de smärtlindrande och avslappnande effekter akupunkturen har på en mängd tillstånd. I Asien och i även andra världsdelar, så förekommer den form av akupunktur som kallas TCM. Här behandlar man sjukdomstillstånd av stor variation. Dock har man i TCM ett helt eget klassificeringssystem, som dock med kunskap från båda systemen (väst.medicin och TCM) kan översättas (vi har denna kunskap). Eftersom T Pelz R&L i första hand är en sjukgymnastikmottagning, så prioriteras den västerländska akupunkturen. Dock är det förstås en tillgång att kunna komplettera det kliniska resonemanget, med TCM-kunskaper.

 

En patient, som behandlas enligt västerlänsk akupunktur, mot

t ex migrän, får en sk "receptbehandling" (dvs punktvalet utgår ifrån en slags allmän mall, ung. såsom vid tablettbehandling)

 

Motsvarande patient behandlad, undersökt med TCM principer

kommer istället att få en individuellt utprovad behandling, utefter det man kan utfinna enligt TCM metodikens diagnos.

 

Vi använder här altså en kombinationsmodell, där vi gör en bedömning såväl efter västerländsk medicin, som TCM.

 

Exempel på diagnoser problembilder som patienter kan få hjälp med här hos oss är;

Migrän, högt blodtryck, astma, fibromyalgi, kroniskt smärtsyndrom, sömnsvårigheter, klimakteriebesvär osv...

Detta samt en mängd mer sedvanliga sk sjukgymnastdiagnoser

som tennisarmbåge, kroniskt rygg/nackbesvär, muskelvärk

ledarthrosvärk osv..

 

Som legitimerad av socialstyrelsen, krävs av mig att jag

"behandlar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet".

Då det gäller beprövad erfarenhet, så räcker nog TCM-erfarenheterna långt, men jag har ändå valt en strategi som inte i onödan ,skall göra någon på socialstyrelsen missnöjd eller upprörd..

Jessica Pelz är  auktoriserad komplementär/alternativ-

medicinsk terapeut. Hon har förutom en full utbildning i basmedicin från Axelson en dito dipl Shiatsuterapeututb. från samma skola. Dessutom har hon samma TCM-utbildning som jag vid Akupunkturakademien Stockholm.

En helt annan avdelning inom TPRL AB är utbildning.

för vidare info vg se www.jessicapelz.se