Thomas Pelz Rygg & Ledklinik AB

Thomas med sin o Jessicas älskade Moses 2009.

Leg. sjukgymnast Stockholm 1977 Karolinska institutet

Dipl. Akupunktör Trad. Kinesisk Medicin -99 Stockholm
(+Västerländsk Akupunktur -89 Smärtklin. Kronan  ")

 

Examen OMI ( internationell ortopedisk medicin)-93 Oslo

Examen MDT  Mekanisk diagnos och terapi (cred. examen McKenziemetoden)-95 Göteborg

Examen MSKUL Muskuloskeletärt Ultraljud -2016 Stockh.

 

Det har blivit en hel del kurser genom åren, vilka förstås inte fullskaligt räknas upp här, men jag nämner dock gärna några, som utöver ovanstående betytt mycket för min utveckling;

Osteopatikurser för den eminente fd rektorn vid BSO

(Brittish school of Osteopathy) Prof. Laurie Hartman

tillsammans med fr a duktiga OMT.are i Borås 96-97

samt inte minst i London -98.

 

Möte och deltagande (tyvärr endast några dagar pga oroligheter) Shri Lanka i internat. akupunkturkurs för läkare o sjukgymnaster hos Prof. Anton Jajasurijaja-95

Detta inspirerade oss  till den TCM-utbildning 96-99, som sedan ledde fram till  examen TCM dec-99.

 

Europeisk standard grundutbildning akupunktur-89

vid Smärtkliniken Kronan i Solna, Stockholm. Här blev jag fr a inspirerad av en av de duktiga anestesidoktorer som ledde utbildningen. Björn Ogéus, heter han och det han fr a inspirerade mig till vid denna kurs och även senare i Tunisen (behandling med laser vid smärttillstånd) -89, var bemötandet av patienter.

 

Dr Robert Martin, Dr i ortopedi, osteopati o chiropraktik

gav kurs i, samt inspirerade mig att fortsätta hålla egna kurser i DMT (dekompression-mobiliserings-terapi)

vilket främst gick ut på att utnyttja gravitatonen i behandlingarna. Hans far R Martin 1 var pionjär på det glada sextiotalet redan. Patienter hos mig kan fortfarande njuta av avlastningen för rygg o led i de

utrustningar för ändamålet kliniken erbjuder.

 

MSKUL utbildning 201503-201609 viktigt tillskott för en

säkrare diagnos extremitetsbesvär och uppföljning av behandlingsresultat dito. Ex på Diagnoser med säkrare bedömning:Knäproblem, Epicondylit, Plantar fasciit, Hälseneinflammat. olika axelsmärtor, carpaltunnelsyndrom mm