Thomas Pelz Rygg & Ledklinik AB

DMT  Decompression Mobilisation Therapy

Bra avlastning av hundens leder är att bli dragen i pulka av husse.. (Jag och Moses i Vemdalen 2006)

DMT var ett koncept jag stiftade bekantskap med 1985 i Stockholm.

Då träffade jag även Dr R Martin för första gången. Min ifrågasättande men intresserade framtoning, fick honom och kanske fr a det företag som då sålde utrustningen,som användes i Sverige

att driva på mig som lärare för sjukgymnaster o läkare i metodiken.

Jag höll på med detta 86-91 och höll bl a några kurser på naprapathögskolan i Stockholm, vilket även ledde till vidare kontakter med naprapater senare, som handledare osv..

 

Min positiva uppfattning om naprapater grundlades nog här...

 

DMT går  kort ut på att lära patienter och människor i allmänhet enkla regler om gravitationens inverkan på människokroppen.

Vi befinner oss i regel i samma grundställningar dygnet runt, vilket medför besvär i större eller mindre grad. Som tydligast exempel kan här nämnas SITTANDE POSITION. Detta är nog den gemensamma nämnaren ("svarte Petter") alla behandlare av ryggbesvär kan enas om är det största problemet i det avseendet vi utsätts för som människor.

 

Man använder som grundbehandlingsfilosofi i DMT att kompressionsutlösta besvär bäst behandlas i dekompression. Följdaktligen skall man hänga upp o ned för att avlasta en rygg som lider av kompressionsbesvär...

 

Jag har provat metoden med det upplägg som var tänkt och det fungerar väl för en given kategori av patienter. Numer finns delar av konceptet fortfarande som ett komplement, men det är MDT som

är min huvudstrategi för akuta patienter med rygg/nackbesvär och

en kombination av fler olika strategier vad kroniker beträffar..