Thomas Pelz Rygg & Ledklinik AB

OMI orthopedic medicine international är en organisation, som liksom MII (McKenzie institute international) är spritt över stora delar av världen.

Pionjären här hette J Cyriax  1900-85 och var brittisk läkare. Han brukar kallas

Ortopedmedicinens fader. Det system för fr a undersökning av medicinska ortopediska tillstånd (dvs de som inte lämpar sig för kirurgi) används dagligen av alla berörda läkare och sjukgymnaster,  helt eller delvis

 

För egen del har diagnosmetodiken fortfarande stor plats men kanske numer främst då det gäller  besvär från exremiteterna Dock finns även under MDT konceptet undersökningar, som bär Cyriax tydliga prägel..

 

OMI utbildningen innehöll även ett stort antal manipulationer. Användningen av dessa har numer förändrats hos mig. Här prioriterar jag "mjukare metodik"..

Jag är ändå i förekommande fall tacksam för de "manuella knep"  jag fick lära mig i början av nittiotalet i Sverige och Norge.